Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc 29856 4.9 3890 Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc
DOLIN Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc
RV Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc Công suất: 5.5KW
Tỉ số truyền: 20:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Tỉ số truyền: 20:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55" /> Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc 4.9 3890
29856 Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc Công suất: 5.5KW
Tỉ số truyền: 20:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc" 4.9 3890DOLIN DOLIN 07-11-2016 03:39:39 PM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc" DOLIN 4.9 3890 Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc 4.9 3890 4.9 3890
100,00 USD 07-11-2016 03:39:39 PM InStock
Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc

Motor giảm tốc 7.5hp tỉ số truyền 1/20 cốt dương vuông gốc


 • 07-11-2016 03:39:39 PM
  Lượt xem: 29856
 • Mã sản phẩm: RV
 • Công suất: 5.5KW
  Tỉ số truyền: 20:1
  Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
  Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55

 • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Số lượng: 1100 Bộ
Catalogues
 
7 5hp 20 details
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật