Motor giảm tốc 37KW tỉ số truyền 12.5:1 ~ 40:1 Motor giảm tốc 37KW tỉ số truyền 12.5:1 ~ 40:1 30860 4.9 3890 Motor giảm tốc 37KW tỉ số truyền 12.5:1 ~ 40:1 Motor giảm tốc 37KW tỉ số truyền 12.5:1 ~ 40:1 Motor giảm tốc 37KW tỉ số truyền 12.5:1 ~ 40:1
DOLIN Motor giảm tốc 37KW tỉ số truyền 12.5:1 ~ 40:1
SH Motor giảm tốc 37KW tỉ số truyền 12.5:1 ~ 40:1 Công suất: 37KW
Tỉ số truyền: 12.5:1 ~ 40:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng:Chân đế
Tỉ số truyền: 12.5:1 ~ 40:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng:Chân đế" /> Motor giảm tốc 37KW tỉ số truyền 12.5:1 ~ 40:1 4.9 3890
30860 Motor giảm tốc 37KW tỉ số truyền 12.5:1 ~ 40:1 Motor giảm tốc 37KW tỉ số truyền 12.5:1 ~ 40:1 Công suất: 37KW
Tỉ số truyền: 12.5:1 ~ 40:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng:Chân đế
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor giảm tốc 37KW tỉ số truyền 12.5:1 ~ 40:1" 4.9 3890DOLIN DOLIN 05-01-2017 01:47:00 AM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor giảm tốc 37KW tỉ số truyền 12.5:1 ~ 40:1" DOLIN 4.9 3890 Motor giảm tốc 37KW tỉ số truyền 12.5:1 ~ 40:1 4.9 3890 4.9 3890
100,00 USD 05-01-2017 01:47:00 AM InStock
Motor giảm tốc 37KW tỉ số truyền 12.5:1 ~ 40:1

Motor giảm tốc 37KW tỉ số truyền 12.5:1 ~ 40:1


 • 05-01-2017 01:47:00 AM
  Lượt xem: 30860
 • Mã sản phẩm: SH
 • Công suất: 37KW
  Tỉ số truyền: 12.5:1 ~ 40:1
  Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
  Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
  Kiểu dáng:Chân đế

 • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Số lượng: 1100 Bộ
Catalogues

 
gearmotor
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật